close
تبلیغات
تور پاریس
close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
loading...
YourAds Here YourAds Here

تور پاریس

بازدید : 2
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 17:18

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

در بخش های بالای کوهی که مجموعه تخت جمشید در دامنه آن واقع شده است، گورهایی برای پادشاهان گذشته هخامنشی، در خود کوه ساخته شده است که نام بردار به دخمه می باشند، یکی از این دخمه ها در شمال و دیگری در جنوب کوه و یکی هم در جنوب تخت، در پیش آمدگی همان کوه است که نیمه کاره مانده است. در ادامه با آژانس مسافرتی چهارفصل همراه باشید تا در مورد آرامگاه های درون مجموعه تخت جمشید شهر زیبای شیراز بیشتر بدانیم.

جهت رزرو تور شیراز به سایت رویای جهانگردی چهارفصل به آدرس chaharfasl . net مراجعه نمایید.

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

نمای گورها از دو بخش روی یکدیگر درست شده و سنگ تراشی روی آنها مانند کنده کاری های یک کوشک هخامنشی می باشد. بخش پایین نما، نگاره ایرانی را می نمایاند که آسمانه آن روی چهار ستون قرار گرفته و دربی در میان ستون ها نمایان است و سنگ دور آن درب که به جای چهار چوب است، دارای نگاره گونه ای گل یاس، همانند به گل های درب پرستش گاه نامبردار به (ارخت ئو = اړخ تئی بون) آتن می باشد و روی بالای تور شیراز ستونها یک ردیف شیر، کنده کاری شده است. بالای آسمانه ایوان، تختی به چشم می خورد که ۲۸ تن از نمایندگان توده ها و تیره های پیرو شاهنشاهی هخامنشی، در دو ردیف افقی، آن را روی دو دست نگاه داشته اند.

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

روی تخت نامبرده، تخت سه پله ای و یک آتش دان پدیدار است و شاه روی سریر ایستاده و کمانی به دست چپ گرفته و دست راست خود را به سوی آتشدان دراز کرده و سرگرم نیایش است. در بالای آتش دان، گروه ماه و جلو شاه در بخش بالا، فروهر که نشان اهورامزدا است، در حال پرواز نمایان است.

در درون آرامگاه ها به ناهمگونی اتاق یا دالانی است که از خود کوه کنده شده، در یکی از آنها تنها یک پستو و در دیگری چند پستوی تودار دارد و گورها را در درون پستوها، روی سنگ سکو مانندی کنده اند.

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

آرامگاه شمال خاوری

گور شمال خاوری مجموعه تخت جمشید تور شیراز تابستان 98، تنها دارای یک اتاق نا آراسته و یک پستوی بزرگ است که در آن دو گور ساخته اند و این دو گور از آن اردشیر دوم هخامنشی می باشد.

آرامگاه جنوب خاوری

این آرامگاه از بناهای روزگار اردشیر سوم و آرامگاه خود او می باشد، برای آن که کشور مصر که در جستار سنگ نبشته زیر، بالای سر شخص مصری نام برده است در پادشاهی اردشیر دوم جزو کشورهای باج گذار ایران نبوده، بلکه در زمان اردشیر سوم در سال ۳۴۴ پیش از میلاد، دوباره جزو کشور ایران پرورده (یعنی) باج گزار آن گردیده، این آرامگاه، دالانی یا اتاقی دارد با سه پستوی تودار که در هر کدام دو گور کنده شده است.

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

آرامگاه (دخمه) جنوبی

آرامگاه سومی که در جنوب تخت جمشید در دماغه کوه قرار گرفته، نیمه کاره مانده و تنها بخش بالای آن که شاه در برابر آتش دان به نماز و نیایش سرگرم است، ساخته و کنده کاری شده است. به درستی این آرامگاه (دخمه) برای داریوش سوم، پسین پادشاه هخامنشی که پیش از پایان یافتن آن از اسکندر شکست خورده و درگذشته است.

نمایندگان توده های باجگزار

از سه آرامگاه نام برده شده، تنها دخمه جنوب خاوری دارای سنگ نبشته ای است به سه زبان که در دو ردیف بالای سر ۲۸ تن نگه دارندگان تخت و دو تنی که در دو سوی تخت ایستاده اند، از چپ به راست کنده شده تور شیراز تیر 98 به قرار زیر است:

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

در ردیف بالا به این پارسی است - این مادی است . این خوزستانی است . این پارتی است . این هراتی است . این باختری است . این سغدی است . این خوارزمی است - این زرنگی (سیستانی) است . این رخجی است . این ث گوشی است . این گنداری است ۔ این هندی است . این سکایی هوم ورکاست.

بالای سر ردیف پایین، این سکایی تیز خود است . این بابلی است . این آشوری است . این عرب است . این مصری است - این ارمنی است - این کاپادوکی است . این سیردی (لیدی) است - این یونانی است . این سکایی آن سوی دریاست - این مقدونی است - این یونانی سپردار است . این پوتی است . این حبشه ای است.

بالای سر، نفر پهلوی چپ تخت، این مچیایی است. بالای سر نگاره پهلوی تخت، این گرکی است.

باید دانست که این مردمان، نمایندگان توده ها و تیره های کشورهایی هستند که در روزگار اردشیر سوم، پیرو و باجگزار ایران زندگی می کردند.

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

آرامگاه های سوم و چهارم

این آرامگاه ها که در مجموعه تخت جمشید قرار دارند، ساختمان های آنها همانند دخمه های دیگر است و ا آن اردشیر یکم و داریوش دوم می باشد. پس از این رو و بنا به باور شماری از تاریخ نگاران پیشین و کنونی، چهار تن از پادشاهان نخست دودمان هخامنشی از خاندان ویشتاسب، در نقش رستم و اردشیر دوم و سوم در آرامگاه های تخت جمشید به خاک سپرده شده بوده اند.

دیستک (ساختمان) آرامگاه ها

چنان که گفته شد چهار آرامگاه در نقش رستم ساخته شده است، در پیدا، این گورها (دخمه ها) به سه بخش افقی روی یکدیگر بخش می شود و همگی به یک گونه و همانند صلیب یونانی می باشد و بلندی هر کدام 5 / 24 متر است.

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

بخش نخست آرامگاه ها که نزدیک به زمین قرار گرفته، هموار و تهی از هر گونه سنگ تراشی است و راست گوشه مانند است. بخش دوم آن به گونه ایوانی است که دارای چهار ستون است و سر ستون های آن ها همانند سر گاو است که به دیوار چسبیده اند. دربی هم که گیلویی مصری دارد. در میان ایران دیده می شود که از آن ها به درون آرامگاه ها و گورها وارد می شوند.

در بخش سوم که بخشی بالاتر از دیگر آرامگاه هاست، مانند کنده کاری های بخش دوم آرامگاه های تخت جمشید، شاه بر روی تختی که سه پله دارد و بر روی تختی دیگر قرار گرفته به گونه نماز و نیایش ایستاده و به کمانی که در دست چپ دارد تکیه داده است و دست راست را به سوی آتش دان که در جلو است دراز نموده و در بالا گرده خورشیدی و فروهر که در حال پرواز است، دیده می شوند. تخت مزبور را ۲۸ تن از نمایندگان کشورهای پیرو ایران در دو ردیف نگه داشته اند.

آشنایی با آرامگاه های مجموعه تخت جمشید

تور کیش

تور کیش

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 17:12

معرفی شهر پارس هخامنشی

معرفی شهر پارس هخامنشی

شهر پارس در بخش جلویی تخت جمشید قرار داشته است که یونانیان آن را پرسپولیس خوانده اند و آغاز بنای آن با ایوان تخت جمشید در یک زمان می باشد و تا پایان سال ۲۵۰ پیش از میلاد یعنی ۸۱ سال پس از سوزانیدن کاخ های روی تخت، از سوی اسکندر گجسته، آباد و جای نشیمن بوده، سپس رو به خرابی و ویرانی گذاشته است. این شهر در زمین های مرو دشت کنونی در بخش جلو تخت جمشید شیراز قرار داشته است.

معرفی شهر پارس هخامنشی

وسعت و پهنای شهر پارس، چنان که از بازمانده دیواری که در گوشه جنوب باختری، روی سنگ های نتراشیده نزدیک آرامگاه نیمه کاره جنوبی تخت، نمودار است، روشن می شود که از دره شمالی کوهی که در خاور ایوان است تا دره جنوبی آن بوده و گستردگی شهر مزبور، نزدیک به ده برابر گستردگی شاه نشین تخت جمشید بوده است و نشانه های بسیار پر ارج آن در پایین و همسایه بودن با تخت در پیرامون شمالی و شمال باختری قیمت تور شیراز و جنوب و جنوب باختری آن نمایان می باشد.

معرفی شهر پارس هخامنشی

برزن شمالی پارس

در دره شمالی شهر، درگاهی سنگی دیده می شود که در پایه های آن چهره دو چاکر، کنده کاری شده است و در شمال، بی درنگ درگاه ساختمانی پدیدار است همانند گرمابه.

در سوی باختری برزن شمالی شهر در جلگه زیر راه شوسه، یک آستانه درب و دو پایه سنگی درگاه و شماری ساختمان و پاستون پدیدار است. در جرزهای درگاه، چهره یک زن و یک مرد با برسمی به دست در حال نماز و نیایش نگارده شده است که گویا آن مرد فراته دار (فرماندار پادشاه دست نشانده پارس در روزگار سلوکی ها و پارتی ها وزن، شهبانوی او باشد. در این جا آتشکده ای بوده است، زمین ساختمان آتشکده که دارای ۴ پاستون خیلی زیبا است به پیوست سنگی که روی آن آتش می گذاشته اند، هنوز پابر جاست و به چشم می خورد.

معرفی شهر پارس هخامنشی

باید دانست که چهره این زن و مرد از سنگ تراشی های پس از روزگار هخامنشی است، زیرا که چهره زن در هیچ یک از کنده کاری های تخت جمشید، دیده نشده است. سنجیدن این نگاره ها با سکه های پیدا شده، روشن می سازد که تاریخ ساختمان آتشکده مزبور در مرز سال ۲۵۰ پیش از میلاد بوده است.

برزن جنوبی پارس

در جنوب و جنوب باختری پایین تخت ساختمان هایی بسیار و پاستون های بزرگ سنگی مانند پاستونهای ساختمان روی تخت به پیوست آستانه های سنگی و نرده های سنگی کنگره دار برفی دیستک ها (بناها) پیدا شده است. گمان می رود این ساختمانها که پاره ای ناهمگونی با بناهای خود تخت جمشید دارند از آن درباریان و بزرگان پارس بوده باشد. بازمانده های ویرانه های شهر پارس تا چند سده پیش پابرجا بود و در سال ۴۳۶ تور لحظه آخری شیراز هجری امیر کالیجار پسر ابوشجاع سلطان الدوله دیلمی فرمان داد، خرابه های آن را هموار نموده در جای آن کشت و کار نمایند.

معرفی شهر پارس هخامنشی

برج و باروی تخت جمشید

سوی خاور شاه نشین (ایوان) تخت جمشید که چسبیده به کوه است، دو دیوار داشته یکی در پای کوه اندازهای پایین تر از آب انبار گفته شده در بالا که در فراز کوه بوده و آرامگاه ها را از ایوان جدا می کرده است. دیگری دیواری بوده که کوه را دور می زده است. این دیوار از گوشه شمال خاوری ایران آغاز شده از تیزه های کوه گذشته و پس از دور زدن، در بخش پایین کوه در گوشه جنوب خاوری به پایان می رسیده است. میان این دو دیوار جای باز بزرگ تری از ایوان تخت جمشید پدیدار است، ولی بسیار سراشیب، از این رو ساختمانی سوای چند برج و پاسدار خانه هایی در این جای باز نبوده است. خاک آوار برج ها و پاسدار خانه ها، تپه هایی نرخ تور شیراز در بالای کوه، و پایین گورها درست شده که اکنون به خوبی نمودار و دارای بلندی می باشند.

معرفی شهر پارس هخامنشی

گاو آبادی تخت جمشید

برای همه گاه آبادی تخت جمشید و کوشک ها و ساختمان های آن نمی توان گاهی را روشن نمود، به انگیزه این که چهار تن از پادشاهان هخامنشی چون: داریوش بزرگ، خشایارشا، اردشیر یکم و اردشیر سوم، هر یک در چند سال گاه پادشاهی خود، یک یا چند کاخ و ساختمانی را بنا نهاده اند و هر بخشی از دیستک های تخت جمشید، چند سال پس از دیگری ساخته شده است. همین اندازه می توان گفت که در گاو /۱۸۲ سال یعنی از آغاز ساختن تخت جمشید که در مرز /۵۲۰ سال پیش از میلاد، به دست داریوش بوده و تا تاریخ درگذشت اردشیر سوم (سال ۳۳۸ پیش از میلاد) روزبه روز بر شمار ساختمان های آن افزوده می شده و ۷ سال هم داریوش سوم، پسین شاه هخامنشی، فرمانروایی نمود، ولی او بنایی و نشانی از خود به یادگار نگذاشت. پس روی هم رفته، تخت جمشید ۱۸۹ سال از آغاز بنای آن تا سوزانده شدنش به دست اسکندر گجسته در سال ۳۳۱ پیش از میلاد برپا بوده است.

معرفی شهر پارس هخامنشی

تور کیش

تور مشهد

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 17:05

معرفی نقش رستم فارس

نقش رستم جایی است که در آن چهار آرامگاه برای چهار تن از نخستین شاهان سلسله هخامنشی از دودمان گشتاسپ (ویشتاسب) در دامنه کوهی که اکنون نامبردار به کوه حاجی آباد می باشد، کنده شده است.در ادامه با آژانس مسافرتی چهارفصل همراه باشید تا در مورد نقش رستم شیراز بیشتر بدانیم.

کوه حاجی آباد که نقش رستم در آن است در ۵ کیلومتری شمال تخت جمشید، آن سوی رود پلوار قرار گرفته است. نام این کوه به انگیزه بودن آرامگاه های شاهان هخامنشی در آن، پیش از آن کوه و تپه شاهی بوده و اکنون به انگیزه دهکده ای که در نزدیکی تور شیراز آن است و نامش حاجی آباد می باشد، این کوه نامبردار به کوه حاجی آباد شده است.

معرفی نقش رستم فارس

انگیزه نامگذاری

انگیزه نامگذاری نقش رستم این است که چون نگاره هایی هم از شاهان ساسانی با تن بسیار بزرگ در پایین آرامگاه ها کنده کاری شده و مردم و اهالی، آنها را به انگیزه درشتی اندام، چهره رستم پهلوان شناخته شده دانسته اند، از این رو جای مزبور را نقش رستم گفته اند.

معرفی نقش رستم فارس

آرامگاه داریوش

آرامگاه دومی از سوی دست راست که نگاره آن در شماره ۵۷ نشان داده شده، بزرگ تر از آرامگاه های دیگر است. در این آرامگاه در بخش بالا، پشت سر شاه، سنگ نبشته ای به سه زبان پارسی باستانی، ایلامی و بابلی که داریوش رزرو تور شیراز بزرگ پسر ویشتاسب آن را نویسانده است. پس برابر نوشته این سنگ نبشته که پچواک آن در زیر خواهد آمد، روشن و آشکار شده که این آرامگاه از آن داریوش است، درون آرامگاه دخمه ای است دهلیز مانند که هیچ نگاره و کنده کاری ندارد و ۹ گور در خود سنگ کنده اند.

پچواک سنگ نبشته چنین است:

خدای بزرگی است اهورامزدا، که این زمین را آفریده که آن آسمان را آفریده، که مردم را آفریده، که خوشی را برای مردم آفریده، که داریوش را شاه کرده، یگانه شاهی را از بسیاری، یگان فرمانداری را از بسیاری.

معرفی نقش رستم فارس

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی که بسیاری از نژادها و توده ها در آن ها نشیمن دارند، شاه این زمین پهناور تا آن دورها پسر ویشتاسب هخامنشی، پارسی پسر پارسی، آریایی از نژاد آریایی. داریوش شاه بزرگ گوید:

«این است به خواست اهورامزدا، کشورهایی که افزون از پارس، گرفته و بر آنها فرمانروایی دارم، به من خراگ می دهند، آن چه از سوی من به آنها گفته می شود، فرمان می برند، روش و آیین من در آنجاها روا و نگه داشته شده است: ماد - خوزستان - خراسان و گرگان - هرات - باختر - بلخ - سغد - خوارزم - سیستان - رج - ت گوش (ساتاگید) - هند - سکاهوم ورکا - سکای تیز خودان - بابل - آشور - عربستان - مصر - ارمنستان - کاپادوکیه - لیدیه - یونانی های آسیای کوچک - سکاهای آن سوی دریا ۔ مقدونیه - یونانی های سپردار (تراکیه) - پوتی یا حبشه - مچیا - کرکا»

داریوش شاه گوید: «اهورامزدا هنگامی که دید این سرزمین در هم گشته، آن را به من سپرد، مرا شاه کرد، من شاهم به خواست اهورامزدا، من آن را آراسته کردم، هر چه به آنها فرمودم روان شد، چنان که اراده من بود. اگر تو اندیشه کنی چند جو آفر تور شیراز (چه گوناگون شکل) بود، آن کشورهایی که داریوش شاه اداره می کرد، این پیکرها را بنگر، آنها تخت مرا می برند، از این راه، تو می توانی آنها را بشناسی، آن گاه خواهی دانست که نیزه های پارسیان دور رفته، آن گاه خواهی دانست که پارسیان دور از پارس جنگیده اند.»

معرفی نقش رستم فارس

داریوش شاه گوید: «این است آن چه من کرده ام، همه را به یاری و خواست اهورامزدا کرده ام، اهورامزدا به من یاری کرد تا کار را به انجام برسانم. اهورا مزدا مرا از هر بدی. نگه دارد، هم چنین خانواده من و این کشورها را. این را من از اهورامزدا درخواست می کنم این درخواست مرا اهورامزدا بپذیرد» ای بشر، آن چه اهورامزدا فرموده به تو میگویم، راه راست مگذار، بدمیندیش، گناه مکن، یا ای بشر، فرمان اهورامزدا را گردن بنه، راه راست را مگذار، ستم کار مباش.»

گئوبرو و پاتی شوواریش، نیزه دار، داریوش شاه - آسپنا تیرانداز و کماندار داریوش. این مچیایی هستند.

آرامگاه (دخمه) خاوری

از چهار دخمه ای که در نقش رستم هست، یکی دخمه دست راست یا آرامگاه خاوری است که جبهه آن به سوی باختر نگرش دارد. این آرامگاه سنگ نبشته ای ندارد، ولی چنان که گفته اند، آرامگاه خشایارشا پسر داریوش یکم می باشد.

معرفی نقش رستم فارس

تور کیش

تور کیش

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 16:59

معرفی مجموعه پاسارگاد

معرفی مجموعه پاسارگاد

پاسارگاد یا پارسه گدر، درست آن در روزگاران دیرین (پارسه کد) یعنی روستای پارسه بوده که در روزگار هخامنشیان مرغاب خوانده می شده و چون آرامگاه کورش در آن جا ساخته شد آن جا را گورگاه (آرامگاه) مرغاب خواندند و یک معنی آرامگاه در زبان عربی (مشهد) می باشد، پس از اسلام نام آنجا مشهد مرغاب نامیده شد. و با گذشت زمان، یونانی ها آن جا را پاسارگاد خواندند. نشانه هایی بسیار از روزگار هخامنشی در آن جا به چشم می خورد.

پاسارگاد در هنگام فرمانروایی کورش بزرگ، تور شیراز تیر 98 پایتخت پارس و ایران بود و در ۶۰ کیلومتری شمال خاوری تخت جمشید در کنار باختری جاده شوسه به جدایی چهار کیلومتر قرار گرفته و پایه شهر شدن آن در مرز سال ۵۴۰ پیش از میلاد به فرمان کورش بزرگ ریخته شد و در هنگام پادشاهی کورش شهری بزرگ گردید و ساختمان هایی با شکوه در آن جا بنا نهاده شد. اکنون نیز نشانه هایی از ساختمان های آن پابرجا و پدیدار است مانند آرامگاه کورش که مردمان آن جا به انگیزه همانندی که به گور زنان دارد، آن را گور مادر سلیمان گویند و دیگر نشانه های کاخ ها و سنگ تراشی های برجسته آدم بال دار و جز آن هاست.

معرفی مجموعه پاسارگاد

آرامگاه کوروش بزرگ

آرامگاه کوروش، اتاقی است چهار گوشه که از سنگ مرمر سپید مانند. در بالای یک پایه شش اشکوبه ای از همان سنگ ساخته شده است و هر اشکوبه بالایی آن از اشکوبه زیرین کوچک تر و به همین انگیزه دورادور آن، پله هایی ساخته شده است.

بلندی همه این ساختمان از بام اتاق تا رویه زمین نزدیک به ۱۱ متر است، اتاق نامبرده درب کوچک و باریکی داشته که در آن اتاق، پیکر بسان مالیده کورش را در تابوتی از طلا با چیزهای گرانبهایی دیگر، مانند میز و جام های زرین و تن پوش های بهادار آرایش یافته با سنگ های گرانبها، گذاشته بودند. از نشانه هایی که در پیرامون آرامگاه کورش به چشم می خورد، چنین دانسته می شود که ساختمان مزبور در باغی باصفا و پر چمن که تور شیراز مرداد 98 دیوارهایی بلند و جویبارهایی دل انگیز بسیار داشته، قرار گرفته بوده.

معرفی مجموعه پاسارگاد

بنا به نوشته آرین و دیگر تاریخ نگاران یونانی، اسکندر مقدونی پس از آن که به پاسارگاد وارد شد به آرامگاه کورش رفته دید سنگ نبشته ای به خط پارسی بدین شرح در آن نوشته اند: «ای مرد نابود شدنی، من کورش پسر کمبوجیه هستم، من دولت شاهنشاهی پارس را درست کرده و فرمانروای سراسر آسیا بودم. به این آرامگاه رشک مبر». پس اسکندر به درون آرامگاه رفته و از دیدن چیزهای گرانبهای نامبرده در بالا بی اندازه در شگفت شد. پس از رفتن اسکندر از پاسارگاد، در آن جا شورشی روی داده و بیشتر چیزهای درون آرامگاه را دزدیدند. اسکندر پس از بازگشت از هند و باختر به آریستوبول که از نزدیکانش بود، فرمان داد به درون آرامگاه کورش رفته بازمانده چیزهای آن را گرد آوری نموده به جای خود بگذارد. سپس درب آن را گرفته و مهر اسکندر را بر روی آن بزند تا کسی نتواند به درون آن وارد تور شیراز شهریور 98 شود.

معرفی مجموعه پاسارگاد

تخت طاوس

نزدیک آرامگاه کورش در شهر شیراز، دو سنگ یک پارچه به مانند مکعب پدیدار است که در نزد مردم آنجا به نام تخت طاوس نامبردار شده و آن ها را آتشگاه هم می گفته اند. درون این سنگ ها تهی و مانند آتشکده می باشد. باید دانست که گمان مردم آن جا در این باره بی انگیزه نبوده، برای آن که نشانه های آتشکده در آنها دیده می شود. بلندی سنگ بزرگ تر ۲ / ۲۵ متر و درازی یکی از پهلوها قاعده اش 12/2 متر می باشد. این سنگ در سوی جلو، پلکانی هم دارد.

معرفی مجموعه پاسارگاد

پرستشگاه

در نزدیکی آرامگاه کورش، نشانه ساختمان معبد مانندی به چشم می خورد و از آن یک پایه درگاه به جای خود بازمانده است. روی این پایه (جرز) چهره آدم بالداری، مانند چهره های آشوری به گونه ای برجسته سنگ تراشی شده است. بازوی راست این نگاره خم گشته و به بلندی شانه اش به پیش دراز است و تاجی بر سر دارد همانند تاج مصری. تن پوش ایلامی و موی پارسی دارد.

در ۸۰۰ متری آرامگاه کورش در شمال باختری آن، نشانه کاخی از سنگ سپید و خاکستری دیده می شود که از بناهای خود این پادشاه بزرگ بوده و گمان می رود به یادگار گشودن کشور ماد ساخته شده باشد. از نشانه های این کاخ می توان این را در نظر گرفت که بنای آن در روزگار پیشین دارای ایرانی با چهار ستون بوده که دو اتاق هم در دو سویش داشته است.

معرفی مجموعه پاسارگاد

در همین جا، تالار بزرگی دیگری به درازای 5/ 44 متر و پهنای 5/ 34 متر ساخته بوده اند که دو ردیف ستون داشته است. از این بنا یک ستون و سه پایه، برجای مانده است و روی یکی از سه جرز، سنگ نبشته ای به نوشته خط میخی و ایلامی و آشوری مانند سنگ نبشته های تالارهای دیگر نوشته شده است.

معرفی مجموعه پاسارگاد

تور کیش

تور مشهد

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 16:53

معرفی نقش رجب فارس

معرفی نقش رجب فارس

پس از گذشتن از تخت جمشید در کهن شهر شیراز به سوی شمال خاوری رو به جاده اصفهان و پیمودن سه کیلومتر راه در سوی راست جاده، تنگنایی در کوه رحمت که تخت جمشید در دامنه آن قرار دارد، به چشم می خورد. این جا را نقش رجب می گویند. در نقش رجب سه انجمن بر سینه کوه کنده کاری شده است. اگر کسی رو به جنوب بایستد، یک انجمن در سوی چپ می بیند که ۳ متر بلندی و 5/ 4 متر پهنا دارد.

برای خرید بلیط شیراز به سایت آژانس مسافرتی چهارفصل به نشانی chaharfasl . net مراجعه کنید.

در این انجمن (مجلس تازی) پادشاهی بر اسب سوار است و چند تن از گماشتگان و نوکران بلند پایه در پشت او ایستاده اند. شخص سوار، شاپور یکم پسر اردشیر پاپکان پادشاه سرفراز کشور ساسانی است و نبشته هایی چند در سینه اسب او و متن انجمن کنده کاری شده به نبشته پهلوی نگارده شده که پچواک آن چنین است:

معرفی نقش رجب فارس

اورمزدپرست، خداوندگار، شاپور، شاهنشاه ایران و انیران ، فرمانروا از سوی خدا پسر اورمزدپرست، خداوندگار، اردشیر، شاهنشاه ایران، فرمانروا از سوی خدا، پسر خداوندگار، بابک شاه. انجمن رو به رو، دارای همان پهلوهاست. در آن، پیکر دو پادشاه در حال پیاده نمایان و در جلوی آنها دو بچه ایستاده اند. آن دو پادشاه با هم چنبره (حلقه تازی) ای را در دست دارند که گویا نشانه بستن پیمان با یکدیگر هستند. بر روی این کنده کاری، سنگ نبشته ای کنده شده بود که از بین رفته است و بخش پایان آن به جای مانده و چنین پرورده (معنی) می دهد:

معرفی نقش رجب فارس

کیش و آیین زرتشت از بین رفته بود، من که شاهنشاه هستم، آن آیین را دوباره زنده کرده و برپاداشتم. از پرورده این جستار چنین دانسته می شود که سنگ نبشته مزبور به فرمان اردشیر پاپکان که زنده کننده آیین و کیش زرتشت بوده، نوشته شده و پیکر بالای سنگ نوشته، چهره خود اردشیر است. سنگ تراشی دست راست دارای دو متر بلندی و 5/3 متر پهناست. در این انجمن دو سوار روبه روی یک دیگر ایستاده تور شیراز که یکی از آن ها تاجی بر سر دارد و هردوی آن ها نیز چنبره ای را با هم گرفته اند. نزدیک پرستشگاه نیز سنگ نبشته ای که همانند آن روی جرز درگاه کاخ از سنگ سپید کنده شده و از پیش پدیدار بوده است، ولی اکنون از بین رفته است.

معرفی نقش رجب فارس

نگاره شاپور یکم ساسانی

در بخش پایین کوه نقش رستم، نزدیک به زمین. سنگ تراشی هایی بسیار از روزگار پادشاهان ساسانی به چشم می خورد. در نزدیکی زمین بین آرامگاه داریوش یکم و اردشیر یکم هخامنشی، انجمن سنگ تراشی شده به بلندی ۵ متر و درازای ۱۱ متر نمایان است. در این انجمن، مشخص بر اسب سوار و یک تن در پیش اسب او، زانو زده، درخواست بخشش می نماید. و یک تن دیگر از بزرگان در پهلوی او ایستاده است. در پشت سوار هم دو تن دیده می شوند. آن که سوار بر اسب است، شاپور یکم، دومین پادشاه توانا و کشورگشای دودمان ساسانی، پسر اردشیر پاپکان است که بین سال های ۲۴۲ تا ۲۷۱ میلادی در سراسر جهان آن روزگار، فرمانروایی داشته است. آن که زانو زده و درخواست بخشش می نماید، والرین امپراتور روم می باشد که در سال ۲۶۰ میلادی، شاپور یکم بر او چيره شد و پادشاهی را از وی گرفت. (شرح این جنگ در سنگ نبشته هایی بسیار و جاهایی بسیار به زبان پهلوی ساسانی و هم چنین به خط یونانی در دیوار جنوبی ساختمان نامبردار به کعبه زرتشت که در برابر آرامگاه های نقش رستماست، نوشته شده است) دیگری که ایستاده و دست شاه به سوی او دراز است، سیر یا دیس نام می باشد که شاپور یکم او را نوازش نموده و به جای والرین امپراتور روم تور شیراز تابستان 98 نشانده و تاج و تخت روم را به وی بخشیده است.

معرفی نقش رجب فارس

تور کیش

تور کیش

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 16:46

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

برای بالا رفتن و فرود آمدن از سوی جنوب تچرا، در دو گوشه جنوب خاوری و جنوب باختری ایوان جنوبی نامبرده نیز دو پلکان ساخته شده است که شماره هر کدام 20 پله با درازای 73/1 سانتی متر و بلندی 11 سانتی متر می باشد.

در دیوار پیش بست ایوان جنوبی که آن هم از دیستک (بنا) های خشایارشا است، نیزه داران پارسی با سه پلمه خط پارسی و ایلامی و بابلی دیده می شود که همانند پلمه نوشته شده روی پایه های دو سوی ایران است.

جلو ایوان جنوبی ساختمان تچرا، جای گشاد و باز چهار گوشه ای نمایان است که درازای آن ۳۶ / ۳۵ متر و پهنایش ۳۲ / ۸ متر که مرزهای آن از سوی شمال به ایوان نامبرده، از خاور به یک پلکان دو سویی که به کاخ کوچک خشایارشا تور لحظه آخری شیراز می رود و از جنوب به بنای نیمه کاره اردشیر سوم و دو پلکان کوچک دو سوی آن و از باختر به دیواری که یک بخش آن سنگی و بخشی هم آجری بوده و از درازا نگرش به جلگه مرودشت دارد. چنین دانسته می شود که این جای باز، حیاطی بوده است بین ساختمانهای مزبور.

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

دیوار پیش بست پلکان دو سویی کوشک کوچک خشایارشا قرار گرفته در خاور حیاط جلو ساختمان آئینه، آراسته است به سنگ تراشی ها و شاخ و برگ ها و شیرهایی که گاوان را میدرند و سه سنگ نبشته پارسی - ایلامی و بابلی که از آن خشایارشا است. چون جستار این سنگ نبشته با سنگ نبشته کاخ کوچک خشایارشا، یکی است، از این رو پچواک آن را در پیمایش شرح کاخ مزبور در زیر خواهد آمد.

شماره پله هر پلکان ۳۰ و درازای آنها 78/1 متر با پهنای ۳۶ سانتی متر و بلندی ۸ سانتی متر نرخ تور شیراز.

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

تپه مرکزی

در سوی باختر ساختمان سه دروازه و خاور کاخ تچرا و شمال کاخ کوچک خشایارشا، تپه ای بلند پدیدار است که رویه آن از همه جای روی تخت، بلکه از بام های پاره ای از ساختمان های دوروبر، بلندتر می باشد، رویه این تپه نزدیک به چهار گوشه و درونش از خرده سنگ و خاک پر شده و با ویرانه های برج های بابل همانند است، به گمان بسیار تپه نامبرده، خرابه بنای ویژه نیایش و پرستش مردمان شاه نشین تخت جمشید بوده باشد. در باختر این تپه، راهروی است که آن را از ساختمان تچرا جدا نموده و از شمال به فضای کاخ آپادانا و از جنوب به حیاط جلوی ساختمان تچرا می رود.

جهت رزرو تور شیراز به سایت رویای جهانگردی چهارفصل به آدرس chaharfasl . net مراجعه نمایید.

در بخش جنوبی تپه مرکزی فضای رویه داری است که از خاور و باختر پایان می پذیرد به دو پلکان دو سویه که دارای سنگ تراشی هایی زیبا می باشد. این دو پلکان برابر سنگ نبشته ای که در دیوار آن است از بناهای خشایارشا می باشد که برای وارد شدن به ساختمان هدیش ساخته شده است. پلکان خاوری فضای نامبرده به دیواری که ازتپه مرکزی تا گوشه شمال خاوری کاخ کوچک خشایارشا کشیده شده، پشت داشته است و پلکان قرار گرفته در باختر این فضا، همان پلکان و دیواری است که در خاور حیاط روبه روی ایوان جنوبی ساختمان تچرا ساخته شده است.

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

تور کیش

تور مشهد

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 16:40

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

هدیش یا کاخ کوچک خشایارشا یا ساختمان نشیمن، در جنوب خاوری ساختمان تچرا و جنوب تپه مرکزی در شیراز قرار دارد. ساختمان این کاخ که به شکل راست گوشه است رو به شمال و در بلندترین جای ایوان تخت بنا شده است. ساختمان هدیش ساخته شده از ایک ایوان شمالی و یک تالار مرکزی و دو تالار چهار گوشه خاوری و باختری با پهلوی 25 / 11 متر که هر یک از این دو تالار ۵ ستون داشته و با ستون های آن هنوز سر جای خود پابرجاست و اتاق هایی نیز در راست و چپ دو تالار خاوری و باختری ساخته شده و شماره هر یک ۳ است و یک مهتابی کم پهنایی هم در همه راستای جنوبی ساختمان که پیش تر دارای نرده های فلزی بوده، پدیدار است. این کاخ کوچک خشایارشا و همه پیوست های آن برابر سنگ نبشته هایی که روی پایه های مکعبی شکل ایران و در پایه های درگاه های رزرو تور شیراز شمالی و خاوری و باختری، نوشته شده است. از بناهای خشایارشا پسر داریوش یکم است و نامش در سنگ نبشته های نامبرده هدیش به چم جای نشیمن گفته شده است و گمان می رود که در میانه پادشاهی خشایارشا در مرز ۴۷۵ سال پیش از میلاد ساخته شده باشد. زمین کاخ مزبور یک سره از سنگ دامنه کوه راست گوشه را دارد.

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

ایوان شمالی هدیش

در همه پهنا در راستای شمالی کاخ هدیش ایوانی ساخته شده است به شکل راست گوشه که دارای 66 / 25 متر و پهنایش 66 / 9 متر می باشد و دارای ۱۲ ستون در دو ردیف بوده است.

در دو گوشه شمال خاوری و جنوب باختری، این ایوان دو پایه سنگی به شکل راست گوشه نزدیک به بلندی ۵ / ۷ متر برپا است. در بخش بالای هر یک سنگ نبشته ای به زبان های: پارسی - ایلامی و بابلی به فرمان خشایارشا نوشته شده و پچواک آنها چنین است:

"خدای بزرگی است اهورامزدا، که این زمین را آفریده آفر تور شیراز، که آن آسمان را آفریده، که مردمان را آفریده، که شادی را برای مردم آفریده که خشایارشا را شاه کرده، یگانه شاهی را از شاهان، یگانه فرمانداری را از فرمانداران. منم خشایارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی که دارای توده های گوناگون است. شاه این زمین بزرگ پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی."

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

خشایارشا، شاه بزرگ می گوید: «به خواست اهورامزدا، این بنا (هدیش) را من ساختم، اهورامزدا با خدایان، مرا و پادشاهیم را در آنچه که ساخته ام، بیاید.»

در دو گوشه جنوب خاوری و جنوب باختری ایران، در دو درگاه دیده می شود. به پهنای ۱ / ۲۲ و بلندی ۴ متر که در هر پایه آنها دو تن نیزه به دست ایستاده اند. از این دو درب ایران، به اتاق هایی که در گوشه های کاخ ساخته شده می روند.

پایه های این دو درگاه نامبرده نیز آراسته است به نگاره های شاه قیمت تور شیراز و دو چاکر، ولی در این جا هر سه وارد تالار می شوند. بالای سر شاه در همه درگاه ها سنگ نبشته ای به سه زبان کنده و پچواک آن چنین است.

خشایارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر داریوش هخامنشی.

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

تور کیش

تور کیش

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 16:34

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

از پاستون هایی که در تخته سنگ های رویه تالار به چشم می خورد، روشن می گردد که این سالن (تالار) دارای ۳۶ ستون که در شش ردیف بوده، داشته است و همه آنها مانند ستون های سالن های کوچک تر دیگر در هنگام آتش سوزی از سوی اسکندر گجسته مقدونی به آهک دگرگون شده و رفته رفته ریخته است.

باید دانست که اکنون کمترین نشانی از ستونهای تالار به جای نمانده است، ولی تپه کوچک خاکی در سوی خاور کاخ کوچک خشایارشا در شیراز پدیدار بود که در آغاز سال ۱۳۱۷ خورشیدی در آن، کاوش انجام شد و پس از خاک برداری آن جا، اتاق هایی گود در زیر تپه نمایان و از درون آنها چند تا ته ستون و تنه ستون سنگی به دست آمد و آشکار شد که در سال ۱۲۵۴ خورشیدی، هنگامی که به فرمان فرهاد میرزا معتمدالدوله، استاندار فارس در تخت جمشید، کاوش می شده تور شیراز مرداد 98، خاک و ته و تنه ستونهای خرد شده تالار مرکزی کاخ نامبرده را در ساختمان گودی که در زیر تپه نامبرده و در خاور و نزدیک کاخ بوده، ریخته اند و از این رو بر نشان ریختن سنگ ها و خاک های تالار نامبرده به درون آن ساختمان، تپه ای پدید آمده است.

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

ساختمان تالار مرکزی چهار گوشه و درازای هر پهلوی آن 5 / 36 متر می باشد. در چهار دیوار این سالن پنج درب و نزدیک به ۲۰ تاقچه و پنجره بوده که درون پنجره ها، چهره کارکنانی که هر کدام به کاری سرگرم هستند کنده کاری شده است. از بودن این نگاره ها می توان پی برد که این ساختمان، حرم سرای شخصی خشایارشا بوده که پس از گاهی کوتاه آن را ساخته است.

دو درب سالن (تالار) مرکزی به ایران شمالی باز می شود و در جرزهای این تور شیراز شهریور 98 دو درب، خشایارشا با دو خدمتگزار که چتری بالای سر شاه نگه داشته اند از تالار بیرون می آیند. دو درب دیگر به اتاقهای خاوری و باختری و یک درب هم از تالار به مهتابی جنوبی باز می شود. پهنای این درگاه ها 7/1 متر و بلندی آنها 73/ 4 متر است.

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

در دو گوشه شمالی و جنوبی هر یک از اتاق های خاوری و باختری سالن مرکزی، دو درگاه برپاست و در هر پایه آنها دو خدمتگزار با حوله و عطردان و گلدان دیده می شود که به درون اتاق می آیند. در راست و چپ هر یک از اتاق های نامبرده سه اتاق خیلی کوچک ساخته شده است. مهتابی جنوبی کاخ در دو سویش دارای دو پلکان سنگی بوده که پلکان خاوری آن ویران شده و باختری آن آباد و پابر جاست و شماره پله های آن در دو بخش ۶۹ و درازی هر پله ۱ / ۱۵ متر می باشد و از این پلکان به فضای جنوبی هدیش فرود می آیند. این فضا پست تر از همه بخش های شاه نشین تخت است و کف آن به اندازه 7 متر پایین تر از رویه هدیش است. به گمان بسیار، در این فضا در روزگار هخامنشیان باغی بوده مانند باغ های بابل که بخت النصر برای شهبانوی خود تور شیراز ساخته بوده است.

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

تور کیش

تور مشهد

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 16:27

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

کاخ آپادانای تخت جمشید در شیراز روی هم رفته ۸۴ ستون داشته و بلندی هر ستون نزدیک به ۱۸ متر و کرانه (قطر تازی) پای آن ها دو متر است. پا ستون های تالار مرکزی آن مکعبی و پا ستونهای ایوان هایش گرد و زنگ شتری است و تنه همه آنها قاشقی شکل تراشیده شده است. بخش بالای ستونها ساخته شده از سه پاره است: ۱- سر ستون. ۲- بخش مارپیچ دو گانه. ۳- تنه دو گاوی است که پشت به پشت داده و روی پشت گاوها تور شیراز، سنگ هایی که به شکل مکعب سنگ تراشی شده قرار داشته و روی آنها تختک (الوار) و روی تختک تیرهای آسمانه گذارده شده بوده است.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

در بالای همه ستون ها همین گونه تندیس گاو بوده سوای ستون های ایوان خاوری که روی آنها تندیس شیر بوده است و بدن و پنجه آنها که در پایین ستونها افتاده، این خواسته را روشن می کند و سر ستون های ایوان باختری درست شده اند تندیس گاو بدون بخش های مارپیچ دوگانه و سر ستون اصلی.

هخامنشیان ستون سازی را از مصریان آموختند، ولی ناهمگونی بسیاری بین ستون های هخامنشی و مصری پدیدار است. ستون ایرانی بر افراشته تر و بلندتر از ستون مصری است و بلندیش از ده تا دوازده برابر کرانه (قطر) آن و بسیار زیباتر می باشد، در صورتی که بلندی ستون های مصری از شش برابر کرانه (قطر) آن نمی گذرد.

خاورشناسانی چون پردو وشهی پیه و دیگر باستان شناسان بر این باورند تور شیراز تابستان 98 که ستونهای روزگار هخامنشی زیباترین ستونهای دوران پیشین است.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

سر ستون ساخت روزگار هخامنشی دارای روشی می باشد که همانند آن در هیچ جای جهان دیده نشده است. ریشه ساخت سر ستون گرفته شده از آشوری هاست، ولی ساختن و گذاشتن دو گاو پشت به پشت داده در بالای ستون پدیده خود ایرانی هاست. اگر چه برخی برآنند که شاید از روش پرچم آشوری که از ویرانه های خوری باد به دست آمده پیروی شده باشد، ولی این را هم باید دانست که دو گاو روی پرچم آشوری ایستاده و یک جدایی بین تور شیراز تیر 98 آن هاست. در صورتی که دو گاو سر ستون ایرانی نشسته و پشت آنها به یکدیگر چسبیده است.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

تنه ستون های تخت جمشید دارای ۳۲ تا ۴۸ تراش قاشقی است و بیشتر از تنه ستون مصری و یونانی تراش دارد. به انگیزه آن که در تنه ستون های مصری شماره قاشقی ها ۱۶ و یونانی ۱۶ تا ۲۲ می باشد. پا ستون ساخت روزگار هخامنشی در تخت جمشید بلندیش به اندازه یک تا یک و کرانه (قطر) آن است. جدایی بین ستونهای هخامنشی بیش از جدایی ستون های مصری و یونانی است، به پرورده این که در تخت جمشید جدایی آنها از سه تا چهار برابر کرانه با ستونهاست، ولی در مصر و یونان از یک تا دو برابر کرانه آنها می باشد. اندازه سالن (تالار) مرکزی بارگاه آپادانا 25/ 4692 متر و اندازه هر یک از ایوان ها ۱۳۷۰ متر مربع است. در دو گوشه شمال خاوری و شمال خاوری و شمال باختری یعنی در چپ و راست ایوان شمالی، دو برج بوده است و از برج گوشه شمال خاوری تنها نشانی به جای مانده است.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

چهار پلمه طلایی و نقره ای که در شهریور ۱۳۹۲ خورشیدی به وسیله گروه گسیل شده از دانشگاه خاوری شیکاگو در زمان سرپرستی آقای پروفسور هرتسفلد از گوشه های شمال خاوری و جنوب خاوری خود سالن (تالار) به دست آمده، روی هر چهار تای آنها جستاری به دانستگی زیر و به خط میخی پارسی و ایلامی و بابلی نگارده شده که پچواک آنها به قرار زیر است: داریوش شاه بزرگ - شاه شاهان - شاه کشورها - پسر ویشتاسب هخامنشی. داریوش شاه گوید: این است کشوری که من دارم، از سکاها که پشت سغد است گرفته تا کوشا (حبشه) و از هند گرفته تا سارد (لیدی) آن را اورمزد که بزرگ ترین خدایان است به من بخشیده. اورمزد مرا و خاندانم را بیاید.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

پیش از پیداشدن پلمه های زرین و سیمین نامبرده در بالا، نوشته های سنگ نبشته میخی که در دیوار پیش بست پلکان خاوری پدیدار است، بارگاه آپادانا به نام خشایارشا خوانده می شده است، ولی پس از به دست آمدن پلمه ها به درستی روشن شد که بیشتر کاخ آپادانا سوای پلکان های آن از ساختمان هایی است که به فرمان داریوش بزرگ ساخته شده است و گمانی استوار می رود که کارنامه بنای آن بین ۵۱۵ - ۵۱۸ سال پیش از میلاد آغاز شده است. در آبراهه های زیرزمینی این کاخ بزرگ آب دیده شده است، در جاهایی که این آبراهه ها از دامنه کوه می گذرد که سنگ های درونی آنها را تراشیده و هموار کرده اند و در سوای آن یعنی جایی که زمین آن سنگلاخ نیست، آب در آبراهه های زیرزمینی را با تخته سنگ های بزرگ تراشیده شده ساخته اند. از این گونه آبراهه ها در زیر همه ساختمان های تخت جمشید یافت می شود.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

تور کیش

تور کیش

تور مشهد

بازدید : 1
چهارشنبه 1 خرداد 1398 زمان : 16:21

مشهد اردهال (2)

مشهد اردهال (2)

هر سال در روز جمعه جار چند جارچی در محلات فین و محله بازار کاشان و دهکده راوه راه می افتند و گشت زنان به روش و سنت ابا و اجدادی خود با صدای بلند و و آوازی خاص ندا می دهند و مردم را از فرا رسیدن روز موعود قالی شویان و هفته زیارت امازاده سلطان علی آگاه می کنند. این خبر در کمتر از یکی دو روز در همه شهر ها و دهات، به خصوص شهر ها و دهات نطنز، ‌قم ، محلات،‌ ساوه،‌ دلیجان ،‌ یزد،‌ آشتیان و اصفهان پراکنده می گردد. جارچیان با رساندن این پیام همه مردم به خصوص زایران و بازاریان صاحب نذر را که می بایستی هر ساله در مراسم قالی شویان شرکت داشته باشند به تکاپو و فراهم کردن نرخ تور اصفهان اسباب و توشه زیارت و تهیه جا و مکان برای سکونت در مشهد اردهال وا می دارند. بازاریان و فروشندگان برای عرضه و فروش کالایشان در مشهد اردهال با یکدیگر رقابت می کنند و می کوشند تا هریک پیش ار آغاز مراسم غرفه ای یا حجره ای مناسب در بازارچه یا صحن پاپک یا صحن های دیگر بدست آورند.

مشهد اردهال (2)

تعیین روز قالی شویی و اعلام آن به مردم تور اصفهان بر عهده بزرگان و ریش سفیدان فینی است. این گروه روز مراسم قالی شویان را معمولا در دومین جمعه پاییز تعیین می کنند. اگر این جمعه به روز سوگواری مذهبی،‌ مانند تاسوعا، عاشورا، قتل امیر المومنین و .... یا به روزهای جشن مذهبی مانند مبعث حضرت رسول،‌ میلاد امیرالمومنین،‌ نیمه شعبان میلاد امام زمان بیافتد، مراسم را به یک هفته قبل یا یک هفته بعد می اندازند. اخیرا برای پخش خبر جمعه قالی شویان و فراگیر شدن خبر فراخوانی و رساندن سریع خبر به مردم شهر های ایران،‌ علاوه بر جار کشیدن، ‌خبر نامه هایی هم چاپ و منتشر می کنند. خبر مراسم قالی شویان را به روزنامه های پر تیراژ نیز می دهند. تا آن را همه جا و میان همه اقشار مردم پخش کنند.

جهت رزرو تور اصفهان به سایت chaharfasl . net مراجعه کنید.

مشهد اردهال (2)

بازار مشهد اردهال

همزمان با هفته زیارت امامزاده سلطان علی،‌ بازاری در بقعه امامزاده در مشهد اردهال بر پا می شود. این بازار حدود ۸ تا ۱۰ روز از یکی دو روز پیش ا ز جمعه قالی شویان تا یک هفته پس از آن طول می کشد. این بازار از دسته بازارهای ادواری و سالانه یا مکاره ای است که یک بار در سال و در فصل و زمانی معین و به مدت یک تا چند روز تشکیل می شوند. بازار مشهد اردهال مانند بازار های مکاره دیگر دوویژگی مهم دارد.

مشهد اردهال (2)

یکی از ویژگی های آن پیوندش با مذهب و برپایی همزمان آن با برپایی مراسم،‌ و ویژگی دیگر برگزاری برخی آیین های نمایشی مانند مراسم قالی شویان و نعزیه خوانی و پرده خانی و ترتیب دادن پاره ای بازی ها و سرگرمی ها در روز های بازار است. بازرا مشهور اردهال پیشینه ای بسیار دراز دارد. و عمر آن به طوری که مردم محلی می گویند به صدها سال می رسد. این بازار که هر سال در آغاز پاییز بر پا می شده محل ملاقات دوره ای بازرگانان و سوداگران و دست فروشان بوده که از شهر های دور و نزدیک آنجا جمع می شدند. در این بازار صاحبان حرفه های مختلف ،‌کالاها و اجناس دست ساز و مصنوعی داخلی و خارجی، ‌انواع خوراکی ها و تنقلات و آجیل ها رابه مردم و زایران عرضه می کنند.

مشهد اردهال (2)

مشهد اردهال (2)

تور کیش

تور مشهد

تور مشهد

تعداد صفحات : 23

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 239
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 22
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 24
 • بازدید ماه : 28
 • بازدید سال : 120
 • بازدید کلی : 720
 • کدهای اختصاصی